به یاد تکرار تیم رویایی ۹۰ در سال ۹۰!
تیمی که در ۳ جام مدعی است.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲ )