همه اقوام ایران زمین با همبستگی در برابر دشمن
ما سالها در این میهن چه کرد چه بلوچ چه آذری چه فارس چه عرب چه ارمنی چه یهودی چه بهأیی چه مسلمان زندگی‌ کردیم...دست به دست هم نه به این تازیان!
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۵ )