دمت گرم
این سیلی از طرف مردم ایران بود به تربچه عوظما، تشکر از احمد موسوی.💪
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۶ )