پرسپکتیو آفساید نشان میده
پرسپکتیو که امروز فردوسیپور در ۹۰ نشان داد و گفت که نشان میده که گل آفساید نبود. ولی اگر دقت کنید میبینید که دست ‌حاج‌صفی از خط عبور کرده ولی پای مدافع پرسپولیس از خط عبور نکرده. قضاوت داور درست بود, افساید بود.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۵ )