عقاب با تعصب پرسپولیس و ایران
دروازبان شماره یک تاریخ فوتبال ایران و پرسپولیس که سمبل غیرت و وفاداری قلبی به پرسپولیس است. تعصبت به پرسپولیس و از اینکه از پرسپولیس به عنوان بهترین اتفاق زندگی ات یاد میکنی همیشه در خاطر ماست.همیشه زنده و سلامت باشی که تکرار نشدنی هستی.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۳ )