تفاوت را با ما احساس کنید
وقتی تمام افتخاراتت خلاصه بشه تو یه بازی، همین میشه. شخصیت چیزی نیست که بشه با یه بازی بدستش آورد، حتی اگه اون یه بازی رو ۶-۰ برده باشی.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )