پیروزی شرافتمندانه و جاودانی تیم ملی‌ ایران (کریمی‌، غفوری، دأیی، برومند، ماهینی، و ...) بر تمامی‌ هموطنان فرخنده باد.
پیروزی شرافتمندانه و جاودانی تیم ملی‌ ایران (کریمی‌، غفوری، دأیی، برومند، ماهینی، و ...) بر تمامی‌ هموطنان فرخنده باد.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۴ )