فلسفه یاد آوری رفتگان، حرمت گذاشتن به زندگانه.
چه خوبه اگر فوتبال رو فقط یه رفابت ورزشی ببینیم و کری خونی هامون تبدیل به توهین و فحاشی نشه. همه ما دیر یا زود میمیریم پس به زندگی احترام بگذاریم.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲ )