وقتی آب از آب تکان نمیخورد!
بعد از هر بازی اس دق لال کلی جنجال داوری و چشم پوشی مغرضانه داوران جهت تغییر نتیجه بازیها در جریان بازی به نفع تیم سوگلی داریم. صدای همه تیمها در آمده است و فریادشان به آسمان رسیده است. همین دو بازی با هوادار و پیکان کلکسیونی از اشتباهات متعدد و تابلو داوری بود که شاید فقط یکی از آنها برای تغییر نتیجه کافی باشد.ولی آب از آب تکان نمیخورد و داستان هر هفته تکرار میشود. سربازان پاک،پنالتی های پاک،گلهای پاک،امتیازات اهدایی پاک،داوری پاک،... باور بفرمایید فوتبال ایران را با این حجم از پاکیشرمنده کردید.. واقعا" خسته نباشید میگیم به تیم پاک اس دق لال برای این همه زحمت و هماهنگی پاک.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۶ )