تیم جمهوری اسلامی، تیم ملی من نیست.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱۰ )