روز بازنشسته شدن منصوریان به عنوان بازیکن
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۹ )