بزرگ منشی , مرام و معرفت , احترام به پیشکسوت ولو در تیم رقیب و در عین حال هوش و استفاده از مشاور خوب از خصوصیات ذاتی پسر خوب این روز های فوتبال ماست ,
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۵ )