آیا شش تنها یک عدد است؟
نه، من از شما می پرسم دوست استقلالی :دی
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲ )