امضای بازیکنان .

امضای بازیکنان ابراهیم آشتیانی ، ایرج سلیمانی ، جعفر کاشانی ، عزت ا... (بیوک) وطنخواه و علی پروین.
تصویر مربوط به 27 آبان 1351 می باشد و دیدار کریستال پالاس انگلستان و پرسپولیس.
پـــرســپولـــیس همیشه قهرمان که با سیاست افکار پلید امنیتی به این روز افتاده است. تیم مردم همیشه با مردم ایران سوخته است.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )