صفحه شخصی: aliusa


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۲۰ دی ۱۳۹۱ (حدود ۱۱ سال پیش)
لینک‌ها: ۴۵ (ببینید)
عکس‌ها: ۵۰ (ببینید)
ویدیوها: ۱ (ببینید)
نظرات: ۱۱۸۹ (میانگین موافقان: ۳ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۱۳۹۵ ۵۲ ۱۱۰۰