خطر تعلیق فدراسیون فوتبال ایران
اگر رای استیناف برنگرده...بدلیل فایلهای صوتی موجود و دخالت مستقیم فدراسیون فوتبال در تصمیم گیری فدراسیون فوتبال تعلیق میشه...سپاه بصورت مستقیم فدراسیون تحت فشار قرار داد...همونتر که در ماه‌های گذاشته ذکر شد با شکایت به فیفا و کاس رای میشکنه و فدراسیون فوتبال ایران تعلیق میشه....همه تیمها از دخالت سپاه در نتایج و امداد رسوندند به تیم سپاه جماران شاکی‌ هستند...کمپین شکایت به فیفا و کاس برا ٔگل گوهر گیت نزدیکه اگر رای برنگرده!
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲ )