محمد دادکان مات و مبهوت ضربه فنی شدن مربی محبوبش توسط علیمنصور.
قیافه ی آقای خسروی پیشکسوت داوری هم اون پایین دست کمی از آقای دادکان نداره. بعد شما فکر کن اینا مسئولیت هم داشته باشن تو این فوتبال، قطعا بی طرف خواهند بود. مثل همین هایی که الان مسئولیت دارن.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲ )