ستاره ای ازتاریخ پر ستاره پرسپولیس
صفر ایرانپاک سال 1350 ....کافی بود توپ برای او فراهم شود. یکی از چهارچوب شاس ترین مهاجمان تاریخ فوتبال ایران و پرسپولیس. پادشاه داربی ها با 7 گل به استقلال. در زمان خود گرد مولر ایران نامیده می شد. مهاجمی بسیار خوش قد و بالا و کابوس مدافعان فوتبال ایران و آسیا.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۳ )