شماره ٨ على كریمى لطفا یك بیانیه بده بازیكنان لیگ رو تعطیل كنند
اگر على كریمى بیانیه تعطیلى لیگ بده با زیكنان تعطیل كنند مثل توپ تو دنیا صدا مى كنه
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۸ )