تیم ملی فوتبال ایران در سال ۱۳۰۴
این تیم که از سه باشگاه فوتبال تهران به نامهای، تهران اف سی، توفان اف سی و یک تیم از ارامنهٔ تهران تشکیل شده بود برای اولین دیدار خارجی در سال ۱۳۰۴ به باکوی روسیه سفر کرد که نتیجهٔ آن ۳ شکست و ۱ مساوی بود و در بازیهای برگشت که در سال ۱۳۰۷ صورت گرفت، نتایج مسابقات ۳ شکست بود که در برابر وزرای مملکتی انجام شد، این شکستها باعث شد عده ای از بازیکنان از فوتبال کناره گیری کنند و فوتبال نیز در ایران سقوط کرد تا اینکه در اواسط دههٔ ۳۰ با به روی کار آمدن محمد رضا پهلوی فوتبال در ایران مجدداً رونق گرفت۰
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۵ )