صفحه شخصی: Marcouk


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۳۰ دی ۱۳۹۲ (حدود ۹ سال پیش)
لینک‌ها: ۱ (ببینید)
عکس‌ها: ۲۰ (ببینید)
ویدیوها: ۰
نظرات: ۲۳۴ (میانگین موافقان: ۱۵ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۷۶۳ ۲۰ ۱۸۳