بابک تختی
تنها یادگار آقا تختی...تو این روزای داغ کشتی گفتم گذاشتن این عکس خالی از لطف نیست ..وقتی این عکس و دیدم از خودم پرسیدم شاید بارها از کنار این آقا و امثال ایشون رد شده باشیم اما هیچ وقت نشناختیمشون ..پسر مردی که به معنای واقعی کلمه مرد بود...
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۶ )