صفحه شخصی: fafa1307


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۵ دی ۱۳۹۱ (حدود ۱۰ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۴ (ببینید)
ویدیوها: ۰
نظرات: ۷۸۲ (میانگین موافقان: ۸ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۱۰۶ ۲ ۴