رمز موفقیت، اطاعت از رهبری
وحید امیری مثل حسینی و ترابی هیچ وقت حذف نمیشه! حتی كم رنگ هم نمیشه و رفته رفته بزرگتر هم میشه. حتی با وجود اثبات جعلی بودن معافیتش، با وجود دروغ در مورد مصدومیتش و… باز هم هست، هم در پیروزی هم در تیم ملی!
فرق امثال وریا با این جماعت كاسه لیس در همین نامه هاست…
#وریا_تنها_نیست 💙❤️💛🤍💚
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۸ )