علی کریمی با توپ پر ، آماده دربی شده .
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۵ )