فوتبالیستی از جنس کفش طلا
دوستان و گرامیان عزیز که از بت پرستان و لیسندگان (ک) آقای کیروش هستند یادشان نرود که تیم ملی ایران با تیمی با کفشی از جنس طلا مبارزه کرد و پیروز میدان نبرد شد.
هنر نزد ماست و ما تنها امتی هستیم که همهگی فوتبال میدانیم.
سیرالئونی ها برای بازی با تیم ملی با دمپایی به ایران آمدند
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۳ )