حاج محمود خاضعین اسپانسر پرسپولیس
حاج محمود خاضعین اسپانسر (غیر رسمی!!)پرسپولیس,هویت فاش شده یکی از تروریست های امنیتی ایران,صاحب و مدیر چندین شرکت صادرات و واردات و شرکت کشتیرانی که همگی شرکت های پوششی وزارت اطلاعات هستند.خوشبینانه ترین باور اگر پرسپولیس را مبری از اتهامات وارده کلیه اهالی ورزش بدانیم,نشانه احاطه کامل و دیکته وزارت اطلاعات بر ورزش ایران و در اخص فوتبال با وسیله ای بنام پرسپولیس در این سالهاست.امیدوارم هواداران واقعی پرسپولیس با دیدن این عکس در پی کشف حقایق در مورد تیم امروزی خود را مسول بدانند.التماس تفکر.یک پرسپولیسی قدیمی
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۹ )