پیش بسوی سال ۱۴۱۳
من هم اول که این لحظات را دیدم، دلم سوخت. ولی بعدش فکر کردم این دهان کج شده سزای کسی است که اصرار داشته قبای بزرگتر از خودش را به تن کند. برگ برنده منصوریان برد دو سال پیش نفت مقابل پرسپولیس بود که قهرمانی را از پرسپولیس گرفت و باعث شده علی‌منصور بدون شایستگی ره صدساله را یک شبه برود.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۹ )