ایستادگی تداوم یکپارچگی گستردگی- آزادی نزدیک است
همه پشت علی‌ کریمی...علی‌ کریمی تنها نگزاریم تأ اخر پشت علی‌ کریمی‌ در کف خیابان برای ایران آزاد
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )