با پرسپولیس تفاوت را احساس کنید
تفاوت سرمربى با سرمربى:

درخشان: خوشحالم که بچه ها با تمام توان بازی کردند. این پیروزی را تقدیم به هواداران می کنم و دست بازیکنان را می بوسم که جنگیدند و پر تلاش ظاهر شدند.
قلعه نوعى: بازیكنان من از رو شكم سیرى بازى كردند.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲ )