همه دنیا علیه الهلال ... !!!
کارشکنی شدید از سوی مقامات سعودی باعث بیش از ۵ ساعت تاخیر شد و بازیکن‌ها در هتل و فرودگاه زابراه شدند همچنین این موضوع بازتاب شدیدی داشت و همه علاقمندان به فوتبال در سر تا سر دنیا این کار شکنی را محکوم کردند . (برای پرسپولیس ایران آرزوی موفقیت می‌کنیم)
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۵ )