بازیکن تیم ملی شدن با حکم حکومتی!
مرزهای دروغگویی و جعل برای تیم فراقانونی باز هم جا به جا شد تا قانون نظام وظیفه دور زده بشه. مثل همیشه قانون برای تیم سوگلی آمادگی هر خلق، تغییر یا تفسیری را دارد. این موارد برای سایر تیمها کاربرد نداره و پیگیر نباشند. بعید نیست فردا هم اعلان بشه اونی که پنالتی رونالدو رو گرفت حسینی بوده نه بیرانوند و فدراسیون و کلیه کمیته های زیر مجموعه اون رو تایید کنند و ۳ امتیاز هم به اس دق لال اضافه کنند :))))
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۳ )