سره و ناسره
همیشه فکر میکردم خیلی میدونم، به دلایل تحصیلی و شغلی، اما اتفاقات اخیر به من یکی ثابت کرد که چقدر در بعضی جاها در اشتباه بودم، یحیی گلمحمدی نمونه بارز همین مسئله، روز بروز محبوبتر، ممنون یحیی که کنار مردمت ایستادی و سمت درست تاریخ رو انتخاب کردی، مردم میبینن، مردم میفهمن، مردم به خاطر خواهند آورد که چه کسی در روزهای سخت کنار اونها ایستاد
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۶ )