بوندس‌لیگا آلمان


جدول رده‌بندی

   بازی‌ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گلامتياز
۱کلن۰۰۰۰۰۰۰۰
۲هایدنهایم۰۰۰۰۰۰۰۰
۳بایر لورکوزن۰۰۰۰۰۰۰۰
۴بایرن مونیخ۰۰۰۰۰۰۰۰
۵دورتموند۰۰۰۰۰۰۰۰
۶مونشن‌گلادباخ۰۰۰۰۰۰۰۰
۷آینتراخت فرانکفورت۰۰۰۰۰۰۰۰
۸آگسبورگ۰۰۰۰۰۰۰۰
۹ماینتس۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۰لایپزیگ۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۱فرایبورگ۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۲دارمشتات۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۳هوفنهایم۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۴یونیون برلین۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۵اشتوتگارت۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۶بوخوم۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۷وولفسبورگ۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۸وردربرمن۰۰۰۰۰۰۰۰