در رابطه با منع پرچم كرواسی در جشن قهرمانی

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (YouTube.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
این ویدیو قدیمیه، اما در مورد قضایای اخیر (گرفتن پرچم كرواسی از دست رادشویچ و در عین حال افتخار به پرچم ایران دست جهانبخش تو جشن قهرمانی) صادقه. ربطی به آبی و قرمز و حتی حكومت هم نداره و به كل مملكت برمیگرده. یادآوری مطلب دومش در مورد أعراب هم برای خیلی از ما لازمه.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱۰ )