با توجه به شکایت سجاد مشکل پور از باشگاه پیکان، این باشگاه به پرداخت پول محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، آرای جدید صادره کمیته تعیین بازیکنان و مربیان فدراسیون فوتبال به شرح زیر است:

* با توجه به شکایت سجاد مشکل پور از باشگاه پیکان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۲ میلیارد ریال بابت اصل خواسته به انضمام پرداخت ۴۳ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال بابت هزینه داردسی در حق خواهان محکوم گردید.

* در پی شکایت بهمن کامل از باشگاه داماش گیلانیان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۸۴۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۱۸ میلیون و ۳۶۶ هزار و ۵۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین خواهان موظف به پرداخت مبلغ ۶ میلیون و ۸۶۶ هزار و ۵۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق فدراسیون فوتبال قبل از اجرای رای است.

* براساس رای صادر شده در پرونده شکایت رسول رضایی از باشگاه پاس همدان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۱۳۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲ میلیون و ۸۳۴ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

آرای صادره ظرف مدت ۷ روز از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.

این خبر حدود ۸ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.