کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال، آرای جدید خود را در مورد برخی پرونده‌های مطروحه صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال آرای خود را درباره تعدادی از پرونده‌های مطروحه اعلام کرد. آرای صادره شده به شرح زیر است:

* با توجه به شکایت سوشا مکانی از باشگاه صنعت نفت آبادان، این باشگاه به پرداخت مبلغ دو میلیارد ریال و هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

* در پی شکایت احمد عبدالله‌زاده از باشگاه نساجی مازندران، کمیته وضعیت با توجه به مراتب فوق دعوی خواهان را ثابت دانسته و مستنداً به ماده ۱۹۸ آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و دو درصد هزینه دادرسی در حق خواهان صادر کرد.

* در پرونده شکایت علی‌اکبر فرهنگ از باشگاه بادران تهران، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۷۰ میلیون ریال در حق خواهان محکوم شد. همچنین درباره الباقی خواسته در وضعیت فعلی و با توجه به عدم سررسید مطالبات در زمان تقدیم دادخواست قرار عدم استماع دعوا صادر می‌شود.

* با توجه به شکایت اکبر محمدی از باشگاه خونه‌به‌خونه بابل، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان محکوم شد.

* در پی شکایت شهرام کوثری از باشگاه پاس همدان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۱۴۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان محکوم شد.

* در پرونده شکایت هیئت فوتبال مازندران از علیرضا مرزبان مبنی بر خروج از استان، کمیته وضعیت پس از بررسی پرونده اعلام کرد؛ مرزبان طبق بند پنج بخشنامه محکوم به پرداخت مبلغ ۵۰ میلیون ریال بابت هزینه خروج از استان و مبلغ ۱۸۰ میلیون ریال بابت سه درصد حق ثبت قرارداد که جمعاً به میزان مبلغ ۲۳۰ میلیون ریال در حق خواهان به انضمام پرداخت مبلغ ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق فدراسیون فوتبال می‌شود.

* با توجه به شکایت سیدمحسن حسینی از باشگاه ماشین‌سازی شهریار تبریز، این باشگاه به پرداخت مبلغ دو میلیارد و ۸۴۶ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال به انضمام هزینه دادرسی محکوم شد. همچنین دعوی خواهان نسبت به مازاد مبلغ ۲ میلیارد و ۸۴۶ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال با اعمال مندرجات مواد ۴ و ۱۱ قراردادهای فی‌مابین طرفین مردود اعلام می‌شود.

آرای صادره ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.

این خبر حدود ۱ سال پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.