استادیوم ساخته شده از کاه و یونجه
کشاورز روسی به دلیل افزایش بی سابقه هزینه های استادیوم جدید باشگاه زنیت و فساد در این زمینه که ابتدا برآورد شد ۸۵ میلیون یورو و بعد اعلام شد تاکنون ۶۸۶ میلیون یورو هزینه شده و هنوز هم به پایان نرسیده تصمیم به این کار به همراه کشاورزان دیگر گرفت. هزینه استادیوم ساخته شده از کاه ۵۷۲ یورو و گنجایش ۳۰۰ نفر را دارد
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۷ )