از اينستاگرام محسن خلیلی
خدایا این روزها رقابت بین آدم ها عادی شده مسابقه برای اول بودن اما انگار هرچه بیشتـر تلاش می‌کنیم فاصله‌مان از تو بیشتـر می‌شود پروردگار مهربانم در مقابل آدم‌ها خوب بودن هنر نیست یاری‌ام کن برای تو بهترین باشم ... @gilan_kolbeh @shanderman_yeylaghat
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲ )