از اينستاگرام محسن بنگر
اگر می خواهید زندگی شادی داشته باشید آن را به یک هدف گره بزنید نه افراد یا چیزها “آلبرت انیشتین”
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )