لیگ قهرمانان آسیا - گروه A

جدول رده‌بندی


   بازی‌ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گلامتياز ← نتایج اخیر ←
۱الاهلی(عربستان)۲۲۰۰۳۱۲۶
۲الغرافه(قطر)۲۱۰۱۵۳۲۳
۳الجزیره(امارات)۲۱۰۱۴۴۰۳
۴تراکتورسازی۲۰۰۲۰۴۴-۰


بازی‌های آینده

    تاریخ شروع بازی (به وقت ایران)
الجزیره(امارات) تراکتورسازی دوشنبه، ۱۴ اسفند ۱۳۹۶ (5 March 2018) ۱۸:۳۰
الغرافه(قطر) الاهلی(عربستان) دوشنبه، ۱۴ اسفند ۱۳۹۶ (5 March 2018) ۱۸:۴۰
تراکتورسازی الجزیره(امارات) سه‌شنبه، ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ (13 March 2018) ۱۶:۰۰
الاهلی(عربستان) الغرافه(قطر) سه‌شنبه، ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ (13 March 2018) ۲۰:۴۵
الغرافه(قطر) الجزیره(امارات) سه‌شنبه، ۱۴ فروردین ۱۳۹۷ (3 April 2018) ۲۰:۰۰
الاهلی(عربستان) تراکتورسازی سه‌شنبه، ۱۴ فروردین ۱۳۹۷ (3 April 2018) ۲۰:۵۰
تراکتورسازی الغرافه(قطر) سه‌شنبه، ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ (17 April 2018) ۱۹:۰۰
الجزیره(امارات) الاهلی(عربستان) سه‌شنبه، ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ (17 April 2018) ۱۹:۰۰


جدول نتایج

تراکتورسازی ۰ ۱ الاهلی(عربستان)
الجزیره(امارات) ۳ ۲ الغرافه(قطر)
الغرافه(قطر) ۳ ۰ تراکتورسازی
الاهلی(عربستان) ۲ ۱ الجزیره(امارات)