لیگ قهرمانان آسیا - گروه A

جدول رده‌بندی   بازی‌ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گلامتياز ← نتایج اخیر ←
۱الاهلی(عربستان)۶۴۲۰۹۴۵۱۴
۲الجزیره(امارات)۶۲۲۲۹۹۰۸
۳الغرافه(قطر)۶۲۲۲۱۲۹۳۸
۴تراکتورسازی۶۰۲۴۲۱۰۸-۲


جدول نتایج

تراکتورسازی ۰ ۱ الاهلی(عربستان)
الجزیره(امارات) ۳ ۲ الغرافه(قطر)
الغرافه(قطر) ۳ ۰ تراکتورسازی
الاهلی(عربستان) ۲ ۱ الجزیره(امارات)
الجزیره(امارات) ۰ ۰ تراکتورسازی
الغرافه(قطر) ۱ ۱ الاهلی(عربستان)
تراکتورسازی ۱ ۱ الجزیره(امارات)
الاهلی(عربستان) ۱ ۱ الغرافه(قطر)
الغرافه(قطر) ۲ ۳ الجزیره(امارات)
الاهلی(عربستان) ۲ ۰ تراکتورسازی
تراکتورسازی ۱ ۳ الغرافه(قطر)
الجزیره(امارات) ۱ ۲ الاهلی(عربستان)