ضایع‌شدن مجری

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (Aparat.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
Euro Football Fantasy with Prizes
اصلاً با كارشناسیه داورى كارى ندارم، لطفاً دقیقه ٢:٣٥ تا دقیقه ٤:٠٠ ویدئو رو نگاه كنید، ببینید مرتیكه بسیجیه دروغگو با چه آبو تابى به دروغ میگه كه یك بسیجى، سپاهى و یا ارتشى با لباس فرم خطر را به جان خرید و رفت اون شئ خطرناك رو برداشت. اصلاً فكر نمیكرد كه تو همون ویدئو واقعیت رو نشون میده و این مردك ضایع میشه.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱۱ )