شفر و آلمانی صحبت‌کردن جواد خیابانی

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (YouTube.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
کار مترجم شفر بسیار سخت بود.ترجمه آلمانی آقا جواد به وینفرد.معلوم بود در کله شفر غوغایی بود
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۴ )