توقف بازی در عربستان و کوتاه کردن موی بازیکن خارجی

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (YouTube.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
به دلیل ضداسلامی بودن مدل موهای بازیکن، بسیجی های عربستانی بازی رو متوقف و موهای بازیکن خارجی رو کوتاه کردن. به زودی در لیگ برتر خلیج فارس. کوتاه کردن مو در ۱:۰۴ نشون داده میشه.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱۶ )