دویچلند ۸ - العربیه السعودیه الصفر

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (YouTube.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
آقای مایلی کهن! چهارمی داریم تا چهارمی. بازی ما با بهترین تیم و فینالیست جام (آرژانتین) رو مقایسه کن با بازی عربستان مقابل فینالیست جام جهانی ۲۰۰۲ مثل یک بچه که قدرت فهم و آنالیز نداره, چشم و گوش بسته فقط میگه "کی روش ما رو در بین چهار تیم چهارم کرد" !!
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۶ )