صفحه شخصی: dony78


تیم محبوب در لیگ برتر: فعلاً انتخاب نشده

مشارکت:

شروع: ۲۵ مهر ۱۳۹۳ (حدود ۹ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۶ (ببینید)
ویدیوها: ۴ (ببینید)
نظرات: ۳۸۷ (میانگین موافقان: ۱۲ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۳۷۳ ۸ ۸۰