درگیری حامد حدادی با بازیکن چینی

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (YouTube.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
در ثانیه های پایانی بازی، یکی از بازیکنان تیم حریف اقدام به یک پرتاب موفق سه امتیازی کرد، این کار حدادی را تحریک و با این بازیکن درگیر کرد. ظاهرا حدادی مشتی هم به صورت این بازیکن زده که در فیلم مشخص نیست، و به این دلیل از سه بازی بعدی تیمش محروم شده است. تیم او هم به پرداخت پنجاه هزار یوان چین جریمه محکوم شده است.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱۰ )