صفحه شخصی: PGoalkeeper


تیم محبوب در لیگ برتر: فعلاً انتخاب نشده

مشارکت:

شروع: ۱۸ خرداد ۱۳۹۳ (حدود ۹ سال پیش)
لینک‌ها: ۳ (ببینید)
عکس‌ها: ۱۴ (ببینید)
ویدیوها: ۵۱ (ببینید)
نظرات: ۳۴ (میانگین موافقان: ۱۶ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۹۶۲ ۲۲ ۱۳۸