این عکس حدود ۸ سال پیش توسط PGoalkeeper فرستاده شده و ۱ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۸ سال پیش توسط PGoalkeeper فرستاده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۸ سال پیش توسط PGoalkeeper فرستاده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۸ سال پیش توسط PGoalkeeper فرستاده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۸ سال پیش توسط PGoalkeeper فرستاده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۸ سال پیش توسط PGoalkeeper فرستاده شده است. | نظر شما چیه؟
علیرضا در توییتر : از ابرازعلاقه وحمایت شما بسیار بسیار ممنونم و امیدوارم لایق محبت‌هایتان باشم.نهایت تلاشم را کردم اما توانایی بیشتر از این نداشتم. یاحق بازیکنان تیم آرژانتین حریف ما بوند وبه وظایفشان عمل کردند ما نیز تلاشمان را کردیم. در فرهنگ غنی ایرانی ناسزا و توهین جایگاهی ندارد.
این عکس حدود ۸ سال پیش توسط PGoalkeeper فرستاده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۸ سال پیش توسط PGoalkeeper فرستاده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۸ سال پیش توسط PGoalkeeper فرستاده شده و ۱ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۸ سال پیش توسط PGoalkeeper فرستاده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۸ سال پیش توسط PGoalkeeper فرستاده شده و ۱۵ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۸ سال پیش توسط PGoalkeeper فرستاده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۸ سال پیش توسط PGoalkeeper فرستاده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۸ سال پیش توسط PGoalkeeper فرستاده شده است. | نظر شما چیه؟