فرامرز آصف در برنامه ورزش واندیشه !

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (YouTube.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
آیا آصف قهرمان پرش سه گام سابق ایران و هنرمند و خواننده حال حاضر ، قصد رفتن به ایران را دارد ؟!.......
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱۴ )